March 26-30, 2010, IHEP, China


>
Home

> Bulletin

> Proceedings

>
Committees

>
Program

>
Working Groups

>
List of registrants

>
Proceedings

>
Accommodations

>
Visa Information

>
Social Program

 

 

 

 

 

 

 

Local Organizing Committee

 

Weiguo Li (IHEP, Chair)

Gang Chen (IHEP)

Yuanbo Chen (IHEP) 

Jie Gao (IHEP, Co-Chair)

Yuanning Gao(Tsinghua U.)

Jianping Ma(ITP)

Wengan Ma (USTC)

Yajun Mao( Beijing U.)

Guoxi Pei (IHEP)

Chungxiang Tang (Tsinghua U.)

Tongzhou Xu(IHEP)

Jiyuan Zhai(IHEP)

Zhengguo Zhao (USTC)